Sokan tettük már fel a kérdést magunkban iskolás gyermekünkkel kapcsolatban: Hogyan segíthetnék neki az angoltanulásban? Mit tehetnék például, hogy megjegyezze az angol szavakat? Van valami jó módszer az angol szótanulásra, ami egy gyereknél bevethető lenne?

szótanulás általában nem a legkedveltebb tevékenységek egyike. Ugyanakkor megkerülhetetlen, mert szavak ismerete nélkül nem tudjuk sem kifejezni magunkat, sem megérteni, amit mások közölnének. Az iskolában pedig a legtöbbször nem jut idő megtanulni az új szavakat. Ez nem a tanár hibája, hiszen a szótanulás nem egy egyszerűen kipipálható feladat. Több időt kell ráfordítani, mint amennyi az iskolai angolórákon erre rendelkezésre áll. Ráadásul egyénenként eltér, hogy mennyi idő és milyen módszer szükségeltetik. Szóval, muszáj foglalkoznunk vele. Muszájból pedig nem lesz élvezetes tanulás… Vagy mégis? 

NÉZZÜK, MITŐL LEHET „SZERETEM” TEVÉKENYSÉG A SZÓTANULÁS EGY GYEREK SZÁMÁRA?

Mindenképpen szükséges feltételek:

– keltse fel az érdeklődést – a szótanulás és maga a tananyag is

Ehhez egyrészt az kell, hogy a megtanulandó szavak és kifejezések a gyerek számára relevánsak legyenek: életkorához illeszkedjenek és a tanuló valamilyen módon kapcsolódhasson hozzájuk. Másrészt a tanulási módszernek is olyannak kell lennie, hogy megmozgassa a gyerek fantáziáját. Például egy eleme lehet valami, amivel szeret foglalkozni: mondjuk rajz vagy mozgás.

 nyújtson sikerélményt

Olyan követelményeket támasszunk, amelyek teljesíthetők. Csak annyi szót próbáljunk egyszerre memorizáltatni, amennyit biztosan sikerülni is fog. Kerüljük el, hogy a tanulásból kudarc élmény legyen!

Lehetőségek:

– legyen játékos

Legyen ez egy szórakoztató, örömforrásként szolgáló tevékenység, ahol a folyamat a lényeg, nem az eredmény. 

– jelentsen (érdekes) kihívást

Szeretjük azokat a tevékenységeket, amelyek nem egyszerűen a már jól ismert technikákat és megoldásokat várják tőlünk, hanem van bennük valami csavar. Valami, ami miatt meg kell mozgatnunk az agytekervényeinket egy kicsit.

– rendelkezzen újdonság-elemmel

A szótanulásban is legyen valami, ami a korábbiakhoz képest újdonságot jelent, hogy ez által kirántson az unalmas rutinból. 

– legyen észrevétlen

Igazán akkor lesz élvezetes ez a foglalatosság, ha észre sem vesszük, hogy éppen szavakat tanulunk. Lehet, hogy társasjátéknak látszik, vagy épp rejtvényfejtésnek – de távolról sem szótanulásnak.

– legyen tetszetős

A mai gyerekeknek más a tetszetős, mint annak idején nekünk. Lehet, hogy a keresett ideális módszernek színes-szagosnak vagy elektronikus alapúnak kell lennie ahhoz, hogy a gyerekünk igazán megszeresse.

– legyen vicces

Humorral sok mindent megoldhatunk. Többek között a szótanulás is sokkal vonzóbb, ha jókat lehet nevetgélni közben.

– megszokható, rendszeres tevékenységgé válhasson

Ha a szótanulás egy szokásos, mindennapos rutin élvezetes részévé válhatna, elfoglalhatna akár olyan előkelő helyet is a csemeténk életében, mint az esti mese. (A gyerekek számára élvezetes nyelvtanulásról írtam már korábban, itt elolvashatod, ha érdekel.)

Most pedig lássuk, hogy milyen módszerekhez nyúlhatunk otthon!

Általános tippek, melyeket mindenkinek, minden szókincsbővítéskor ajánlott követni

 1. Készítsünk szótanuló kártyákat akár papíron, akár elektronikusan (pl. Quizlet)! Aztán a kártyákon található információt játékosan tanuljuk meg, kérdezzünk rá többféleképpen, mondjuk el egy ismerősre vonatkoztatva stb.

 2. A szavakat ne izoláltan tanuljuk, hanem kifejezésekként, kontextusban! Sokkal könnyebb lesz később előhívni, aktívan és helyesen használni őket.

 3. Mindig hallgassuk meg, hogyan kell helyesen kiejteni a szavakat (pl. online szótárakban vagy Youtube-on), és vagy fonetikusan, vagy valamilyen más módon írjuk le, ill. hallgassuk újra, ha elfelejtenénk.

 4. Használjuk az ún. „spaced repetition”, azaz időközönkénti vagy szakaszos ismétlés technikát – újra és újra vegyük át a kártyákat, mielőtt még elfelejtenénk, de mindig félretehetjük azokat, amik már jól mennek (ezeket ritkábban kell majd elővenni).

 5. Egyszerre (napi) 5-10 szónál ne próbáljunk többet tanulni, az már valószínűleg a hatékonyság rovására menne. Ha tudjuk, hogy egy hét van a 25 szó megtanulására, inkább osszuk fel 5×5-ös blokkokra az anyagot, az utolsó napokat pedig szánjuk ismétlésre (amellett, hogy az első napi adagokat kezdettől fogva többször is elővesszük – lásd szakaszos ismétlés technikája.)

Konkrétabb tippek
(A következőket általában tetszés szerint alkalmazhatjuk egyedül, szülő-gyerek párosként, családilag vagy barátokkal.)

 1. Rendezgessük, csoportosítsuk az új szavakat különböző szempontok szerint: szófaj, témakör, kezdőbetűk, szótagszám, érdekes – a magyarban nem létező – hangok vagy betűkombinációk stb. 

 2. Keressünk az új szavakhoz szinonimákat és/vagy ellentétpárokat a korábban tanultak közül (ha vannak ilyenek köztük).

 3. Rajzoljuk/rajzoltassuk le a tanulandó szavakat, kifejezéseket, pl. a szókártyára/flashcardra. Aztán játszhatunk az ábrákkal, rajzokkal. Színezhetjük őket eltérő színűre különféle szempontok szerint. Kombinálhatjuk őket, vagy a rajzok alapján próbáljunk rájönni, hogy mi volt a szó. Ha a rajzolgatás nem vonz annyira, lehet az interneten keresni fotókat vagy ábrákat.

 4. Párosítási feladatot, illetve memóriát is játszhatunk, ha külön kártyákon szerepelnek a jelentések/definíciók: keverjük össze a tanulandó szavakat, kifejezéseket és a hozzájuk tartozó definíciókat vagy jelentést. Egyedül is játszható, de érdekesebb ebben az esetben időméréssel megbolondítani egy kicsit.

 5. Betűzzük és betűztessük le az új szavakat. Ilyenkor mentálisan meg kell jelennie a szó írásképének a fejünkben (akár mondjuk, akár hallgatjuk a betűzést), ami vizuálisan segítheti, hogy meg is jegyezzük.

 6. Alkossunk vicces vagy szokatlan szókapcsolatokat a tanulandó szavakkal, kiegészítve a már ismertekkel. A meglepő vagy vicces faktor segíteni fog a memorizálásban. Példa: akár emberi jellemzőket, akár foglalkozásokat kellene tanulni angolul, előfordulhat, hogy könnyebben megy így: shy shopassistant, hostile history teacher, way too curious police constable, lazy zookeeper, envious engineer stb.   

 7. A szókártyákkal játszhatunk úgy, hogy a megkevert „pakliból” két soron következőt felfordítunk: ezekkel kell mondatot alkotni. Ha nem sikerült, megnézzük a jelentést vagy definíciót, és visszakeverjük a pakliba. Jöhet a következő próba.

 8. Mondjunk / mondassunk egy-egy mondatot az új szavakkal, de legyen mindegyikben valami csavar: szerepeljen mondjuk, a “potato” (=krumpli) szó is bennük, vagy mindegyiket E/1-ben fogalmazzuk meg és valós állítások legyenek. Egy másik variáció, hogy maga a tanulandó szó lesz a kötelező elem, de ez akkor működik jól, ha nem a jelentése, hanem a szófaja, funkciója szerint építjük be a mondatba – így lehet vicces az eredmény. A kész mondatokat utána alakítgassuk: legyen mind kérdő (amire válaszolunk is), tagadó, más személyű és számú, cseréljük az eddigi kötelező szót valami más vicces szóra.

 9. Hagyományos szólánc játékot is játszhatunk, mindig az előző szó utolsó betűjével kezdődjön az új szó – ahol a memorizálandó szókincs felhasználásáért külön díjazás (pont) jár.

 10. Asszociációs játékkal egyik adott szótól jussunk el egy másik adott szóig, megadott számú lépésen keresztül. Ezt játszhatjuk időméréssel vagy anélkül. Sőt, lehet kihívás az is, hogy hány lépéssel tudjuk összekötni a két szót – ez esetben nem kell megadni előre a lépésszámot. Természetesen a két végpont között a már ismert szavakat használhatjuk. A végén mindenki magyarázza meg a lépéseket (ha lehet, angolul), melyikben mi volt a kapcsolat. Ez által már olyan szintű figyelem övezi a tanulandó szavakat és olyan kapcsolatok jönnek létre az agyunkban az adott szavak, a jelentésük és a már ismert szavak között, hogy a memorizálás szinte biztos.

 11. Írjunk (vicces) történetet a megadott szavakkal. Szabály, hogy mindegyiknek szerepelnie kell! A humoros történet könnyen az emlékezetünkbe vésődik majd.

 12. Keressünk olyan zeneszámokat, amelyekben szerepelnek a szóban forgó szavak vagy kifejezések. A zeneszövegeket megtaláljuk az interneten, és egy adott oldalon belül rákereshetünk a szavakra. Ideális esetben egy kedvenc előadó számai között találunk olyat, amelyről könnyen eszünkbe juthat majd az új szó vagy kifejezés.

 13. Írjunk rövid verset a tanulandó szavakkal. Már a vers megalkotásának folyamata elég lehet ahhoz, hogy ne csak a vers maga legyen emlékezetes, hanem az egyes szavak is rögzüljenek. Ha elég ügyesek vagyunk vagy ismerjük a technikáját, a versike lehet egy ritmusos, kántálható mondóka is, ami különösen jól segíti a tanulást. Ilyenek pl. Carolyn Graham jazz chant-jai. Máig emlékszem a gyerekként az egyik magánórán tanult rigmusára: „You shouldn’t do it this way / you ought to do it that way / you ought to do it that way / you ought to do it my way.” Persze ritmusosan, lendületesen előadva. Ilyen egyszerű, de a shouldn’t és az ought to használatát egy életre megtanultam vele!

 14. Keressünk az otthonunkban vagy a kertben, ház körül valamilyen segédeszközt, ami reprezentálhatja a tanulandó szót vagy kifejezést, ill. a jelentését. Lehet ez pl. egy seprű, amivel a kezében bemutatható, hogy „sweeping the floor”. Aztán néhány ilyen asszociáció után jöhet az ismétlés. A kikeresett tárgyakat újra kézbe vesszük, de legalább rámutatunk, és az angol kifejezést is felidézzük. Ez után már csak az kell, hogy minden alkalommal, amikor az adott tárgy a kezünk ügyébe kerül, kimondjuk a hozzákapcsolt angol kifejezést is, ami így néhány alkalom után menthetetlenül és végleg be fog vésődni.

 15. Játsszunk szójátékokat az adott témában a már ismert, de még gyakorlandó szavakkal! Jó választás lehet a szólánc és a barkochba, minimális írásbeliséggel pedig pl. az akasztófa vagy más szókitalálós játék. Létezik egy olyan változat, ahol az akasztófához hasonlóan a betűzés a kulcs, csakhogy mindenkinek saját, megállapodás szerinti hosszúságú szava van, amire a többiek megpróbálnak rájönni.

 16. A betűzős játékok közül szerethető a pontozós változat is, amikor is a frissen tanult új szavak közül adunk feladványokat. Ha a versenyző az első két betűből kitalál egy szót, 3 pontot kap, ha a harmadik betűnél, 2 pontot, a negyediknél már csak 1-et, ezután pedig nem jár pont. Ha minden alkalommal ugyanannyi szóval játsszuk, az összesített pontok alapján figyelhető, megdől-e az eddigi rekord, ez pedig általában nem kis motivációt jelent.

 17. A memóriajátékoknak is több fajtája van, érdemes variálgatni őket. Akár a kártyákról (flashcard-okról) van szó, akár a kézzel fogható, angolul megnevezhető tárgyakról, megtehetjük például, hogy egy asztalra kipakolva 10-15 másodpercig szemlélve megpróbáljuk emlékezetünkbe vésni a látottakat, aztán letakarjuk és felidézzük sorban az összeset. Lehet cél, hogy sorrendben mondjuk végig az összes szót, de lehet úgy is játszani, hogy a változást kell észrevenni (közben a játszótárs eltüntet egy tárgyat/kártyát).

 18. Ne feledkezzünk meg a dobókockáról sem! Ez az egyik legjobb és legsokoldalúbb játékszer, nyelvtanulás terén is. Megtehetjük többek között, hogy a hagyományos dobókocka számoldalainak papíron tulajdonítunk egy-egy témát, szófajt, kezdőbetűt vagy más szempontot. Aztán már csak dobni kell, a dobott szempont szerint pedig mondani vagy leírni egy frissen tanult (épp tanulandó) szót – vagy minél többet. Ha társasjátékként játsszuk, akkor se essen ki az, aki nem tudott szót mondani, mert a kiesett játékos valószínűleg a továbbiakban kevésbé figyel majd, vagyis nem tanul. Inkább pontozással érdemes motiválni a játékosokat. A kockajáték szinte végtelen variációval játszható: például egyszerre több kockát is bevethetünk, használhatunk üres (még nem felcímkézett), színekkel jelölt és különleges, nem hatoldalú számos kockákat is. Mindnek meglehet a szerepe, jelentése. Egyik a témát, másik a szótagszámot vagy betűszámot jelölheti.  

 19. Játszhatunk online játékokkal vagy mobilalkalmazásokkal is akár, de itt nehéz az egy adott témához kapcsolódó szavakra koncentrálni, pláne problémás lehet egy speciális szólistát gyakorolni.

 20. Online generálhatunk gyakorló feladatokat a kiszemelt szavakkal, kifejezésekkel – pl. keresztrejtvényt, betűhálóból kikeresendő szavakat stb. 

 21. A szókincs aktivizálására (ha már megtanultuk, de elő kell hívni, át kell ismételni a szavakat) játsszunk társasjátékokat, amelyekben hangsúlyos a szókincs használata, de már épít egy bizonyos alapszókincsre: pl. Scrabble, Tabu, Activity, Dobble és hasonlók.

 22. Javasoljuk, hogy gyermekünk egy-egy barátjával váltson rövid angol nyelvű üzeneteket (sms, chat, email). Állapodjanak meg, hogy együtt gyakorolnak – lehet egy-egy témakörre is kihegyezni az üzengetést.

Témától, életkortól és nehézségi szinttől függően lehet további játékokat és tevékenységeket kitalálni. Ha szeretnél hozzátenni az általam soroltakhoz, lent, kommentben, vagy a Facebook oldalamon megteheted!

SOK SIKERT AZ ANGOL SZÓTANULÁSHOZ!

Ha tetszett a poszt, nyomj rá egy like-ot a Your English Steps Facebook oldalán és oszd meg az ismerőseid körében, hátha valakinek hasznos lesz. Köszönöm!

Elérhetőségemet itt találod; ha úgy érzed, hogy az angoltanulásban esetleg segítségetekre lehetek (akár gyermekről, akár felnőttről van szó), bátran keress meg! 😊

Fotók: Dán-Csala Judit (Minden jog fenntartva)